sekretariat@parokisanmare.or.id

021-745 9715, 745 9726

Jadwal Misa
Senin-Sabtu : 06.00 WIB
Jumat Pertama : 06.00, 12.00, 19.30 WIB
Sabtu : 17.00 WIB
Minggu : 06.30, 09.00, 17.00 WIB

Sampaikan Intensi Misa: WA Sekretariat SanMaRe

Siraman Rohani 1 - 7 Oktober 2018

Minggu, 7 Oktober 2018

?Markus  10:2-16 

"Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (Mrk. 10:9)✝

Perkawinan sebenarnya bukan melulu kehendak suami-istri, tetapi juga Kehendak Allah. Allahlah yang pertama-tama berkepentingan terhadap lembaga perkawinan. Lewat lembaga perkawinan, Allah menginginkan suami-istri menjadi sakramen keselamatan Allah dan melahirkan anak-anak bagi Allah. Jika demikian, sudah pasti Allah senantiasa menyertai hidup perkawinan itu. Menyadari hal ini, terlebih pada saat hidup perkawinan mengalami situasi krisis, mohonlah kekuatan dari Allah dan bawalah persoalan keluarga kita kepada Allah, Ia pasti akan membantu menemukan jalan-jalan penyelesaian yang terbaik bagi keutuhan hidup perkawinan kita.?

Ya Tuhan Yesus, bantulah pasangan suami-istri dalam menjaga keutuhan hidup perkawinan mereka. Amin.?

Sabtu, 6 Oktober 2018

 ? Lukas 10:17-24

"... janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." (Luk. 10:20) ✝

Ketika kita meletakkan sukacita di atas pijakan duniawi, maka kita akan cepat digiring pada keputusasaan dan kekecewaan. Namun sesungguhnya ada sukacita yang sejati, bersifat ilahi, yang tidak hanya dialami di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Sifatnya bukan fisik, jasmani yang kelihatan, tetapi yang tak kelihatan, yakni keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita untuk senantiasa berbuat kebaikan yang tulus, nama kita akan tercatat di surga. Sukacita dan kegembiraan yang demikian itulah yang akan menggerakkan kita untuk melaksanakan setiap sabda Allah.?

Ya Allah, tanamkanlah kesadaran bahwa namaku tercatat di Surga karena kesatuanku dengan Yesus Putra-Mu. Amin.?

Jumat, 5 Oktober 2018

 ? Lukas  10:13-16 

"Celakalah engkau ....!" (Luk. 10:13) ✝

Yesus memperingatkan kita dalam bacaan Injil hari ini, bukan sekedar untuk menakut-nakuti melalui ucapan-ucapan keras-Nya, melainkan mengajak kita untuk bertobat kalau ingin selamat. Yesus meminta jawaban kita segera. Sebab, waktunya sudah dekat, jika tidak, bersiaplah mendapat celaka!?

Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku. Berilah rahmat-Mu agar aku dapat memperbarui hidupku hari demi hari. Amin.?

Kamis, 4 Oktober 2018

Pw. St. Fransiskus dari Assisi

? Lukas  10:1-12 

"Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." (Luk. 10:2a) ✝

Tuaian, panggilan dapat didukung melalui doa. Kita terus  berdoa bagi calon-calon yang masih diharapkan muncul dan bagi yang sudah berada di Seminari agar berkenan dipilih Tuhan menjadi pekerja yang handal di kebun anggur-Nya.?

Ya Tuhan Yesus, sentuhlah hati banyak anak muda, agar mereka menanggapi panggilan rahmat-Mu untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu. Amin.?

Rabu, 3 Oktober 2018

 ? Lukas 9:57-62 

"Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk Kerajaan Allah." (Luk. 9:62)✝

Kita adalah orang-orang yang dibaptis. Itulah awal kita menjadi murid Yesus. Pilihan mengikuti Yesus membawa kebahagiaan dan keselamatan bila diwujudkan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi, kalau keyakinan itu tidak diimbangi dengan cara hidup yang sesuai dengan tuntutan Yesus, akan sia-sialah keyakinan itu. Tidak ada tempat di dalam Surga bagi pengikut yang setengah-setengah!?

Ya Tuhan Yesus, bantulah aku agar mau berjuang menjadi pengikut-Mu yang sepenuh hati. Amin.?

Selasa, 2 Oktober 2018

Pesta Para Malaikat Pelindung

 ? Matius  18:1-5,10  

"Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." (Mat. 18:10) ✝

Pada Pesta Para Malaikat Pelindung ini kita diajak untuk menyadarinya, mensyukurinya, mengingatnya, dan tidak menyepelekan kehadirannya. Kesadaran ini akan semakin membantu kita untuk senantiasa melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Kalau berbuat jahat, kita akan selalu ingat bahwa ada mata yang terus mengawasi kita dan melaporkannya kepada Bapa di surga.?

Malaikat Allah, engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah dan hantarlah aku. Amin.?

???????
Malaekat tolong adikmu,
di medan perjuangan;
usirlah musuh jiwaku,
padamu unjuk tangan...

Engkau menjadi bagiku,
pemimpin dan teladan,
doakan slamat adikmu,
ke surga tunjuk jalan...
(Buku _Jubilate_)

Senin, 1 Oktober 2018

Pesta Sta. Theresia dari Kanak-kanak Yesus, Perawan dan Pujangga Gereja.

 ? Matius  18:1-5 

"Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam Kerajaan Surga." (Mat. 18:4)✝

Yesus mengajak agar merendahkan diri dengan tulus di hadapan Tuhan. Seperti anak kecil yang merasa bukan apa-apa di hadapan Tuhan yang Mahakuasa. Yesus menjadi rendah hati dengan mengosongkan diri.

Janganlah kita menempatkan pencarian akan popularitas sebagai prioritas, melainkan pelayanan secara tuntas dan tulus untuk menunjukkan kasih, kedamaian, kelemahlembutan, persahabatan sebagai tanda hadirnya Kerajaan Allah.?

Ya Tuhan Yesus, semoga aku dari hari ke hari semakin rendah hati di hadapan-Mu dan sesama. Amin.?